Make your own free website on Tripod.com

                               anarule.gif (1534 bytes)

BAYARAN-BAYARAN YANG DIKENAKAN

anarule.gif (1534 bytes)

 

Bayaran Pendaftaran :

a)    RM 10.00 bagi permohonan baru (Borang A)
b)    RM 10.00 bagi permohonan yang kemudian (Borang P)

Bayaran Selepas Perbicaraan

a)    RM 10.00 bagi bayaran perintah
b)    Bayaran mendaftarkan perintah dalam hakmilik tanah (geran) jumlahnya mengikut
        peraturan-peraturan tanah negeri;
c)    Duti harta pusaka - jika ada akan ditentukan diakhir perbicaraan mengikut nilai harta
       pada tarikh mati.Jumlah yang dikenakan tertakluk kepada
peruntukan di bawah
       Akta Duti Harta Pusaka 1941.
d)    Salinan perintah pembahagian dibekalkan secara percuma bagi salinan pertama dan
       RM 2.00 bagi tiap-tiap salinan yang diperlukan seterusnya.
e)    Salinan perintah pembahagian yang diperlukan oleh mana - mana orang selain
       daripada Pemegang Surat Kuasa Mentadbir / Waris dikehendaki membayar
       RM 10.00 bagi salinan pertama dan RM 5.00 bagi salinan kedua dan setiap salinan
       seterusnya.

Sekiranya ada rayuan ke Mahkamah Tinggi bayaran yang akan dikenakan adalah seperti berikut :-

a)    RM 50.00 bagi bayaran rayuan;

b)    RM1500.00 bagi bayaran pertaruhan rayuan (deposit).

c)    Bayaran menyediakan salinan catitan perbicaraan  dan dokumen lain yang berkaitan 
       sebanyak RM 5.00 setiap folio seratus perkataan atau sebahagian daripadanya bagi 
       salinan pertama dan RM 2.50 bagi salinan berikutnya;

Bayaran untuk mendapat salinan catitan perbicaraan  dan dokumen lain yang berkaitan sebanyak RM 5.00 setiap folio seratus perkataan atau sebahagian daripadanya bagi salinan pertama dan RM 2.50 bagi salinan yang berikutnya;
      

 

laman utama